Kde vzít publikum?

Posted on : by : pr-clankuj.cz

Který z veřejně účinkujících umělců je ten prokazatelně nejúspěšnější? O které knize, o kterém divadelním představení, o které výstavě a tak dále se dá říci totéž? Určitě se shodneme na tom, že zjevným důkazem úspěšnosti je zájem lidí o tu kterouRead More