Filosofové středověku a novověku

Posted on : by : pr-clankuj.cz

René Descartes (1596-1650) ·         Vzdělání v jezuitské koleji ·         Matematik ·         Cestoval po Evropě ·         20 let žil v Holandsku ·         Díla: „Rozprava o metodě“ hledal metodu pravého poznání „Svět“ jeho první dílo které musel spálit, aby se vyhnul odsouzeníRead More